Kjøpsbetingelser

Innledning

Kjøpet er regulert av de enhver tid gjeldende reglene for kjøp over nett.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Tove Michaelsen, org nr. 978 642 357,  og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Prisene er oppgitt i NOK. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling, og inkludere alle utgifter, som porto, frakt m.m.

Jeg krever betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt fra meg til kunden.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Jeg er vanligvis rimelig kjapp med å få sendingen din levert på Posten, dersom produktet er inne. Beregn noe lengre tid på produkter som skal lages først.

Innen Norge tar det fra 1 – 3 dager for sendingen å komme frem. Jeg bruker vanlig brevsending, men i enkelte tilfeller trenger jeg å bruke rekommandert sending der verdien er høyere. Da vil det bli opplyst om det under hvert produkt.

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt via kontaktskjemaet, eller direkte på mail til info_at_tomi.no. (Ta bort  _at_   og erstatt med @)

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med forrige punkt.

Angrerett

Du har 14 dagers full returrett på ubrukte varer. I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Etter 14 dager inntrer vanlige reklamasjonsregler. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som jeg sender på mail etter kjøpet). Når jeg har mottatt varen i retur, vil du da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Ønsker du å avbestille varen. må du ta kontakt med meg så fort som mulig via kontaktskjemaet her på siden, eller direkte på info@tomi.no.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi meg skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Jeg  vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Hvis varen er skadet i posten, ber jeg deg melde fra om dette straks til meg via kontaktskjemaet eller epost.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.